Direcció

Louis-Charles Tiar
Cati Bestard
Sara Castillo

Comissari adjunt

Sergi Álvarez Riosalido

Desenvolupament

Huaqian Zhang

Estudiants en pràctiques

Alberto Blasco
Raquel Gil

Col·laboradors

Élise Fourché
Laura Arensburg
Pilar Rubí
Xisca Bestard

Agraïments

Marta Sesé
Julia Beeck

Exposicions

Premsa